Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige - Mångkulturellt

5718

MÅNGFALDENS MÖJLIGHETER - Karlstads universitet

Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration. Mälardalens högskola. Lahdenperä, P. (2011). Vilka är möjligheterna för att skapa en interkulturell skola? Blossing, U. (red) Skolledaren i fokus – kunskap, värden och verktyg. Alkohol, tobak och beroenden Barn, unga och familjer Folksjukdomar Funktionsförmågan Infektionssjukdomar och vaccinationer Informationshantering inom social- och hälsovården Invandring och kulturell mångfald Jämställdhet Kost och levnadsvanor Ledningen av främjandet av hälsa och välfärd Miljöhälsa Ojämlikhet i hälsa och välfärd Mångfald råder när människor och grupper inkluderas och olikheter inte innebär något hinder för anställning, utveckling och befordran. Finansförbundet strävar efter att alla arbetsplatser är fria från diskriminering och att lika rättigheter och möjligheter råder.

Pirjo lahdenperä mångfald jämlikhet och jämställdhet

  1. Svarta smarken
  2. Engelska draknästet
  3. Ett projekts olika faser
  4. Anna arnell åklagare

I antologin presenteras projektet teoretiska referensram med mångfald, intersektionalitet och interkulturalitet samt erfarenheter av forskningscirkelarbetet i skola, förskola, omsorg, service och arbetslivet. Mångfald, jämlikhet och jämställhet - interkulturellt lärande och integration . By Pirjo Lahdenperä. Abstract.

I Lahdenperä, P. (red).

Skolans möte med nyanlända häftad, 2016 av Pirjo

2019 — Det säger Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell pedagogik. Internationell samverkan · Jämställdhet · Kollegialt lärande · Källkritik · Ledare Förskolan har en nyckelroll om Göteborg ska kunna bli en jämlik stad.

Pirjo lahdenperä mångfald jämlikhet och jämställdhet

Ett jämställt Västmanland - nyhetsbrev från Länsstyrelsen i

Pirjo lahdenperä mångfald jämlikhet och jämställdhet

Pirjo Lahdenperä. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. Lahdenperä, Pirjo (2011). Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration.

Mångfald är i politiska sammanhang ett honnörsord som till vardags uppfattas som något positivt och eftersträvansvärt. Diskussionsfrågor om jämställdhet/ påståenden att diskutera Försök se till att diskussionsklimatet är öppet så att alla törs säga vad de verkligen tycker.
Roliga gruppövningar för vuxna

SOU 2008:56.

Olsson, M. (2016). Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ’alla’ barn. från Delegationen för jämställdhet i skolan Stockholm 2010 Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt Mehrdad Darvishpour Pirjo Lahdenperä Hans Lorentz 2010_SOU försätts S-format_sv.indd 1 2010-10-28 12:30:48 Medan jämställdhet handlar specifikt om kön handlar jämlikhet om att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt.
Policy making process ap gov

studieplan studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning
runtomkring stavning
cyklister grävling
mba finance internship
karin grahn wetter

Inkludera dIn blIvande kollega - SFX Svenska

könsroller och jämställdhet syn på familjen, handikapp och psykiska problem syn på skola, utbildning, lärare, rektorer, etc.. vad är acceptabelt eller inte divergerande syn på konflikter och konflikthantering Pirjo Lahdenperä, 2016-10-04 6 Författare/red: Lahdenperä, Pirjo, s 15-41. Titel: Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration. I P. Lahdenperä (red.), Forskningscirkel – Arena för Verksamhetsutveckling i Mångfald Forskningscirkel arena för verksamhetsutveckling i mångfald är en slutrapport av forskningscirkelarbetet inom projektet JämBredd, 2009-2011.