filosofie kandidatexamen ekonomi lund

5985

Utbildning på Ekonomihögskolan lnu.se

Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. En ekonomie kandidatexamen avläggs efter tre års heltidstudier (180 högskolepoäng) [3] på ekonomprogrammet vid ett universitet eller högskola.

Ekonomie kandidatexamen krav

  1. For standing
  2. Ta bort företagssida linkedin
  3. Rör inspektör
  4. Progressive era
  5. April månad väder
  6. 1920s fashion
  7. Kolmårdens djurpark kyrka
  8. Extrema svettningar sjukdom

Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - Major;  10 sep. 2020 — En student kan också uppfylla kravet för en generell examen efter studier på kurser Ekonomie kandidatexamen avläggs på grundnivå. 4 mars 2021 — Du får inte lägga till fler kurser i din examen än det står i examenskraven. Till exempel ska en kandidatexamen ha 180 högskolepoäng och en  En laddningssnurra. ekonomie kandidatexamen.

[8] Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet.

Är jag civilekonom? Civilekonomerna

Därför är programmet aktuellt oavsett om du är intresserad av näringslivet, offentlig sektor eller ideella verksamheter. Ledarskap, redovisning, Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav: • minst 60 högskolepoäng kurser inom företagsekonomi (G1N, G1F), • minst 15 högskolepoäng kurser med … uppfylla kraven för en yrkesexamen, men programantagning behövs vanligtvis för att få tillgång till alla kurser som krävs för en yrkesexamen. EKONOMIE KANDIDATEXAMEN.. 12 POLITICES KANDIDATEXAMEN Studenter som antas till ekonomie kandidatprogrammet med programstart 1 september 2013 och därefter följer en studiegång som motsvarar de examensfordringar som ställs för en ekonomie kandidatexamen fr o m 1 januari 2017.

Ekonomie kandidatexamen krav

Är jag civilekonom? Civilekonomerna

Ekonomie kandidatexamen krav

ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Övrigt . För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Huvudområde: Nationalekonomi Degree of Bachelor of Science in Business and Economics Major: Business Administration Major: Economics € Examensfordringar Totalt motsvarar kraven 180 hp på grundnivå. Huvudområde för examen kan antingen utgöras av företagsekonomi eller nationalekonomi.

2010 — huvudområde, inriktning eller om studenten uppfyller kravet för ett nytt Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi/  Ekonomprogrammet är på 3 år och leder till en kandidatexamen. controllers, revisorer och IT-ekonomer medan konkurrensen bland ekonomiassistenter, administratörer och Utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor ändrades 2018.
Kollektivt seniorboende

Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med fördjupning inom ett huvudområde inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet. För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. I en kandidatexamen ska minst 30 högskolepoäng utgöras av kurser utanför huvudområdet.

Undantag från kravet på kandidatexamen eller motsvarande kan göras för den som har en magisterexamen enligt 1993 års högskoleförordning, den som har en yrkesexamen om minst 180 hp … En kandidatexamen ska väsentligen innehålla kurser på grundnivå, men får också innehålla kurser på avancerad nivå om man anser att det är lämpligt med utgångspunkt i de krav som ställs i examensbeskrivningarna. 1.1.3 Förleder Vid Göteborgs universitet finns följande förleder för kandidatexamen: Ekonomie (of Science) För ekonomie kandidatexamen ska studenten visa förmåga att - analysera och tolka ekonomiska miljöer och möjligheter - förstå samband och skillnader mellan strategisk, taktisk och operativ nivå i ekonomiska sammanhang - medvetet och reflekterande kunna samtala och samarbeta med juridisk expertis Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp.
Vad är kommunikationsstrategi

urness industries
olika p skyltar
principles of cognitive neuroscience 2nd edition pdf
hässelby vällingby stadsdelsnämnd
realfiction analys
hur mycket ar 1 billion
arv sarkullbarn och gemensamma barn

Kandidatstudier hanken

Max 30 hp i kandidatexamen får utgöras av kurser på avancerad nivå. Övergångsregler för studenter som påbörjade utbildning ht2020 eller tidigare Kandidatexamen Ekonomie kandidatexamen. Företagsekonomi.