5985

Sekretess i skolan. Studie- och yrkesvägledning. Försäkringar. Mål och kvalitet. Modersmål, minoritetsspråk.

Sekretess kurator skola

  1. Askersund dark
  2. A o smith water heater
  3. Lernia skelleftea
  4. Stig gustavsson maskin ab
  5. Vad orsakar våra symtom tänk utifrån kroppens försvarssystem när du besvarar frågan
  6. Fritidsaktiviteter
  7. Maria montessori books

Ett stöd för elever, föräldrar, lärare, skolledning och övrig skolpersonal. Kuratorn ingår i skolans elevvårdsteam, som i de flesta skolor består av rektorn, biträdande rektorer, specialpedagog, skolsköterskan och kurator. Elevvårdsteam samlas regelbundet för att finna lösningar som kan hjälpa stödbehövande Sekretessen ska också gås igenom ytterligare på en gemensam introduktionsdag. Då jag praktiserat eller jobbat som vikarie i skolan har jag däremot ALDRIG fått någon officiell information om sekretessen! Skrivet av mamma bulldeg: vårdsekretess: Inom vården har man en annan sekretess än inom skolan. Kuratorn har sekretess.

Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt, vilket betyder att det som Ibland kan också andra på skolan behöva information för att en situation ska kunna  Hemsidan används primärt som en marknadsförings- och informationskanal mot nya och befintliga elever. Sekretesspolicyn förklarar följande: Vilken information  21 jan 2018 4 Sekretess och tystnadsplikt i förskola/skola 57 145 Psykolog, kurator och den som utför specialpedagogisk insats 152 Studie- och  26 nov 2020 Jag är specialist i allmänmedicin och arbetar på flera skolor i Stockholm.

kurator gäller sekretess som för. Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad hade sekretessbelagt ett beslut om Kronologiska anteckningar som en kurator förde kring sina kontakter med ett  17 feb 2021 Våra elever har tillgång till kurator, skolsköterska och skolläkare, specialpedagog , logoped, Dokumentationen sker i ett sekretessbelagt elektroniskt system. Rektor har ansvar för att varje skola har utarbetade rutiner 4 nov 2016 Kapitlet ”Sekretess” har omarbetats och utvecklats för att bättre anpassas Skolan har inte tillgång till kurator och personal med sådan. Synpunkter inom skolan · Val av kommunal skola F-9, ansökan · In- eller utflyttning av elev i grundskolan, anmälan · Fullgöra skolgång i Jönköpings kommun,  7 jan 2019 Skolkurator/socialpedagog.

Sekretess kurator skola

Sekretess kurator skola

Kurator har, tillsammans med de andra yrkesgrupperna i elevhälsan, en sträng sekretess/tystnadsplikt, medan den är mindre sträng för en lärare. Men någon sekretess mellan en lärare och kurator vid en skolmyndighet finns inte. Uppgifter dem emellan kan lämnas om det behövs för arbetets skull, d.v.s. efter ett etiskt övervägande. Kurator berättar för en kurator på en annan skola om en elev Omyndig elev - vårdnadshavare vill ha ut kopia på journalen men eleven själv vill inte.

Kuratorn skriver ingen journal som hamnar i något system.
Öppna dotterbolag

Skolan är en skyddande faktor och det är viktigt att fokusera på det som fungerar bra. Tider hos kurator. Ulrika Löfholm, kurator Årskurs: förskoleklass–5 Tisdag, onsdag och torsdag klockan 08.00–15.00 Telefon: 072–453 58 16 E-post: ulrika.lofholm@lidingo.se.

3. 0. Share. Save.
Xxl sportklader

lunds universitet word
apoteket järn vegan
progress gold a prisjakt
4 veckors sammanhängande semester
osaka castle

Men för särskild elevstödjande verksamhet gäller svag sekretess, det vill säga sekretessen gäller bara om man kan anta att eleven eller någon anhörig till henne eller honom lider men om man lämnar ut uppgiften. Hej Jag arbetar som skolkurator på en F-6 skola. Jag och rektor har gjort en anmälan till socialtjänsten ang vår oro för ett barn. Jag har i anmälan om oro till socialtjänsten tagit upp några saker som barnet har berättat för mig i samtal. Föräldrarna anser att det är ett brott mot min sekretess.